غلامحسین‌ مظفری


غلامحــسین مظـفّری

Gholamhossein Mozaffari


"غلامحسین مظفری" متولد سال ۱۳۴۷  شهرستان "نیشابور" در استان "خراسان رضوی" است.

دکتری مدیریت و برنامه ریزی شهری و به عنوان نماینده مردم فهیم و فرهنگ مدار شهرستان "نیشابور" در مجلس شورای اسلامی مشغول به فعالیت بوده است.
ریاست جهاد دانشگاهی استان خراسان ، معاون استاندار خراسان بزرگ ،  دو دوره معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور ، معاون استاندار تهران ، معاون سازمان اقتصادی کوثر ، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک "شهر" ، عضویت در هیئت مدیره‌ بانک "تجارت" و مستشار دیوان محاسبات کشور از دیگر سوابق اجرایی "غلامحسین مظفری" است.
مظفری در آذر ماه 1397 با حکم رئیس محترم جمهوری به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش انتصاب شد .