دستورالعمل های حائز اهمیت آموزشی روش های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا ؛

1- دستور العمل محل کار اداری 
2- مسافرت
3- محافظت دیگران
4- مهمانی
5- ورود و خروج از منزل
6- عابر بانک
7- رانندگان تاکسی
8- حمل و نقل عمومی
9- وسایل شخصی
10- خرید